Наближава крайният срок за регистриране на кладенци, герани, сондажи, каптирани извори ,дренажи и други

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ, ЧЕ: Всички собственици на имоти, които имат кладенци, герани, сондажи, каптирани извори ,дренажи и други водоземни съоръжения за подземни води в имотите си трябва да ги регистрират в съответната Басейнова дирекция. Крайният срок е 27 ноември 2020-та година. Жителите на община Павел баня трябва да се регистрират в Басейнова […]

Набират се кандидати за преброители

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е Във връзка с провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България от 22 януари 2021 г. до 15 февруари 2021 г., Община Павел баня набира кандидати за 47/четиридесет и […]