Банкови сметки на Община Павел баня

Обслужващата банка на Община Павел баня е: „ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” КЛОН КАЗАНЛЪК БАНКОВА СМЕТКА IBAN BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10 BIC UNCRBGSF КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 44 14 00 ПАТЕНТЕН ДАНЪК 44 21 00 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 44 22 00 ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 44 23 00 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 44 24 […]

Цени на билетите за междуградските автобуси

1 – КАЗАНЛЪК – Дунавци – 1.80лв. – 2 – КАЗАНЛЪК – разкл.Д.Сахране – 2.40лв. – 3 – КАЗАНЛЪК – ракл.Павел баня – 2.60лв. – 4 – КАЗАНЛЪК – Павел баня – 3.40лв. – 5 – КАЗАНЛЪК – Габарево – 4.00лв. – 6 – КАЗАНЛЪК – Търничене – 4.00лв. – 7 – КАЗАНЛЪК – Тъжа […]

Мандатна програма на Кмета на общината 2019-2023г.

П р о г р а м а  з а  у п р а в л е н и е (мандат 2019-2023г.) ИСА ЕМИН БЕСООЛУ Кмет на Община Павел баня ВИЗИЯ ЗА МАНДАТ 2019-2023 г. Кметът на Община Павел баня ще работи ЗА хората и С хората. Ясно и прозрачно управление на публични средства и […]

Разписание на автобусите по време на извънредното положени

Промяна в разписанието на автобусите НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Кметът Иса Бесоолу и Общинският кризисен щаб приеха предложението на „Детелина-Дрита“, от утре, 26.03.2020 г. автобусите от понеделник до неделя да се движат по следното разписание

За всички ЗАВЪРНАЛИ се ОТ ЧУЖБИНА

Уважаеми съграждани, Напомням, че всеки, ЗАВЪРНАЛ се ОТ ЧУЖБИНА в гр. Павел баня или в някое от населените места в общината, е длъжен ДА УВЕДОМИ НЕЗАБАВНО съответния кмет/кметски наместник (най-добре по тел.), след което да попълни ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, предоставен му от същия кмет или кметски наместник. Моля, ПАВЕЛБАНЦИ, да бъдете бдителни и, когато имате информация […]

  • 1
  • 2