Обявление за подбор на кандидати за длъжността „сътрудник социални дейности”

  Документите можете да изтеглите от тук: Заявление за постъпване на работа по образец; Декларация за обработка на лични данни на кандидата по образец; Декларация от кандидата за наказателна отговорност по образец;

Публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планираните  в община Павел баня социални услуги

Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.3, т.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, на 15.03.2023г. ще се проведе публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планираните  в община Павел баня социални услуги на общинско и областно ниво. Обсъждането ще се проведе в конферентната зала на община. Павел баня от 11:00ч.

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Павел баня и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Павел баня и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет   В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Павел баня изготви Анализ на потребностите […]

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                           e-mail: mayor@pavelbanya.bg     С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на […]

Набиране на желаещи да ползват и предоставят интегрирана здравно-социална услуга по проект „Грижа в дома в община Павел баня”

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА     ОБЯВА     за набиране на желаещи да ползват и предоставят интегрирана здравно-социална услуга по проект „Грижа в дома в община Павел баня” по договор BG05SFPR002-2.001 -0021-С01, финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.   Община Павел баня в качеството си на бенефициент по […]