Наредба за търговската дейност на територията на община Павел баня

Наредба за търговската дейност на територията на община Павел баня Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти Заявление за издаване на разрешение за поставяне на фирмени информационно-указателни табели и фирмени тотеми Заявление за издаване на разрешение за поставяне за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска […]