РЕГИСТРИ

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.30 ОТ  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

В качеството си на администратор на лични данни, Община Павел баня има задължение да Ви информира, че със Заповед  № РД-10-387/25.10.2022 г.  на Кмета на община Павел баня, са утвърдени, следните Политики при обработване на лични данни:

 

 

 

  • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ ;

 

  • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КОНТРАГЕНТИ;

 

 

  • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В „ПЛУВНО ЛЯТО“

 

–ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Образци на заявления:

–ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

–ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДАННИ

–ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

–ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ДАННИ

–ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ

–ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИ