Обсъждане на Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно- социални услуги

В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно- социални услуги на национално ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги . В тази връзка , съгласно чл. 48, ал.2 […]