Съобщение Заповед ПУП-ПР с. Виден

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО СТЕФАН ХРИСТОВ ТЕНЕВ ДО МАРИН ХРИСТОВ ТЕНЕВ КАТО НАСЛЕДНИЦИ НА ТЕНЮ ХРИСТОВ ПОПОВ ДО ТОТКА ДЕЧЕВА ПОПОВА КАТО НАСЛЕДНИЦИ НА ТЕНЮ ХРИСТОВ ПОПОВ ДО ТЕНЧО МИТЕВ ТЕНЕВ   Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК съобщава ,  че  […]

Уведомление ДО ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ и ТОДОРКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА – ГЮЛЕВА

Уведомление ДО ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ Н-К НА ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА ГР.СОФИЯ КВ.“ОВЧА КУПЕЛ“ № 30, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.20   ДО ТОДОРКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА – ГЮЛЕВА Н-К НА ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА ГР.КАЗАНЛЪК, УЛ.“ОСМИ МАРТ“№ 10 Относно проект за изменение границите на поземлени имоти  с планоснимачни № : пл..№ 566, пл. № 567 и пл.№ 568 като […]