Уведомление ДО ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ и ТОДОРКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА – ГЮЛЕВА

Уведомление ДО ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ Н-К НА ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА ГР.СОФИЯ КВ.“ОВЧА КУПЕЛ“ № 30, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.20   ДО ТОДОРКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА – ГЮЛЕВА Н-К НА ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА ГР.КАЗАНЛЪК, УЛ.“ОСМИ МАРТ“№ 10 Относно проект за изменение границите на поземлени имоти  с планоснимачни № : пл..№ 566, пл. № 567 и пл.№ 568 като […]