Доставка на хранителни продукти за 2020година

Доставка на хранителни продукти за 2020година   Решение, публикувано на 11.03.2020г. Обявление, публикувано на 11.03.2020г. Документация, публикувано на 11.03.2020г. Протокол № 1, публикуван на 15.04.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.05.2020г. Протокол № 2, публикуван на 26.05.2020г. Протокол № 3, публикуван на 26.05.2020г. Решение, публикувано на 26.05.2020г. Предварителен контрол АОП етап 1, […]

ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР

ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР Решение, публикувано на 07.02.2019г. Обявление, публикувано на 07.02.2019г. Документация , публикувано на 07.02.2019г. Образци на документи, публикувано на 07.02.2019г. Инвестиционен проект, публикувано на 07.02.2019г. Разяснение по документация, публикувано на 28.02.2019г. Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г. Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г. Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г. Съобщение за постъпила […]