Доставка на хранителни продукти за 2020година

Доставка на хранителни продукти за 2020година   Решение, публикувано на 11.03.2020г. Обявление, публикувано на 11.03.2020г. Документация, публикувано на 11.03.2020г. Протокол № 1, публикуван на 15.04.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.05.2020г. Протокол № 2, публикуван на 26.05.2020г. Протокол № 3, публикуван на 26.05.2020г. Решение, публикувано на 26.05.2020г. Предварителен контрол АОП етап 1, […]

ОП-2020-6 СМР по общинската ВИК, улична мрежа и пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на община Павел баня

ОП-2020-6 СМР по общинската ВИК, улична мрежа и пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на община Павел баня Решение, публикувано на 11.06.2020г. Обявление, публикувано на 11.06.2020г. Документация , публикувано на 11.06.2020г. Разяснения, публикувано на 02.07.2020г. Протокол 1, публикуван на 30.07.2020г. Протокол 2, публикуван на 30.07.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 03.09.2020г. Протокол 3, […]

ОП-2020-5 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Павел баня- II-ри етап и III-ти етап

ОП-2020-6 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Павел баня- II-ри етап и III-ти етап Решение, публикувано на 10.06.2020г. Обявление, публикувано на 10.06.2020г. Документация , публикувано на 10.06.2020г. Инвестиционен проект, публикувано на 10.06.2020г. Разяснения, публикувано на 30.06.2020г. Разяснения, публикувано на 02.07.2020г. Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 02.07.2020г. Информация АОП за прекратяване на процедурата, публикувано на 20.07.2020г. […]

ОП-2020-4 Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел баня – първи етап

ОП-2020-4  Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел баня – първи етап Решение, публикувано на 10.06.2020г. Обявление, публикувано на 10.06.2020г. Документация , публикувано на 10.06.2020г. Инвестиционен проект, публикувано на 10.06.2020г. Разяснения, публикувано на 02.07.2020г. Протокол 1, публикуван на 30.07.2020г. Протокол 2, публикуван на 30.07.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 03.09.2020г. Протокол […]

ОП-2020-3 – Доставка на нетна електрическа енергия

ОП-2020-3 – Доставка на нетна електрическа енергия Решение, публикувано на 20.05.2020г. Обявление, публикувано на 20.05.2020г. Документация и образци, публикувано на 20.05.2020г. Протокол 1, публикуван на 23.06.2020г. Съобщение отваряне на ценови предложения, публикувано на 06.07.2020г. Протоколи 2,  3 и 4, публикувани на 24.07.2020г. Решение, публикувано на 24.07.2020г. Договор, публикуван на 16.09.2020г. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 16.09.2020г. […]

ОП-2020-2 – Ремонтно-възстановителни работи на улична/пътна мрежа при възникване на необходимост

ОП-2020-2 –  Ремонтно-възстановителни работи на улична/пътна мрежа при възникване на необходимост Решение, публикувано на 20.03.2020г. Обявление, публикувано на 20.03.2020г. Документация , публикувано на 20.03.2020г. Обявление за промяна – удължаване на срок, публикувано на 14.04.2020г. Протокол 1, публикуван на 25.06.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 08.10.2020г. Решение за прекратяване , публикувано на 16.12.2020г. Обявление […]

ОП-2020-1- Доставка на хранителни продукти за 2020година

ОП-2020-1- Доставка на хранителни продукти за 2020година Решение, публикувано на 11.03.2020г. Обявление, публикувано на 11.03.2020г. Документация , публикувано на 11.03.2020г. Предварителен контрол АОП 1 етап, публикувано на 27.03.2020г. Протокол № 1, публикуван на 15.04.2020г. Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.05.2020г. Протокол № 2, публикуван на 26.05.2020г. Протокол № 3, публикуван на 26.05.2020г. […]

ОП-2019-8 – Доставка на сметосъбирач за община Павел баня

ОП-2019-8 – Доставка на сметосъбирач за община Павел баня Решение, публикувано на 23.08.2019г Обявление, публикувано на 23.08.2019г Документация, публикувана на 23.08.2019г Образци на документи, публикувана на 23.08.2019г Проект на договор, публикувана на 23.08.2019г Обявление за изменение, публикувано на 27.08.2019г Протокол №1, публикуван на 14.11.2019г Протокол №2, публикуван на 14.11.2019г Отваряне на ценови оферти, публикувано на 16.01.2020г Протоколи на […]

ОП-2019-7 – Изгр. на нови и укрепване на подпорни стени в с.

ОП-2019-7 – Изгр. на нови и укрепване на подпорни стени в с. Решение, публикувано на 23.07.2019г. Обявление, публикувано на 23.07.2019г. Документация , публикувано на 23.07.2019г. Инвестиционен проект, публикувано на 23.07.2019г. Протокол 1, публикуван на 23.10.2019г.  Съобщение отваряне на ценови оферти, публикувано на 22.01.20120г. Протокол на комисия, публикуван на 12.02.2020г. Решение изпълнител, публикувано на 12.02.2020г. Съобщение чл.43, ал.4 ЗОП до „БАБАЧЕВ […]

ОП-2019-6 – Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа

ОП-2019-6 – Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа Решение, публикувано на 30.04.2019г. Обявление, публикувано на 30.04.2019г. Документация , публикувано на 30.04.2019г. Разяснения по документацията, публикувано на 13.05.2019г. Протокол 1, публикувано на 22.07.2019г. Протокол 2, публикувано на 22.07.2019г. Обявяване отваряне на ценови оферти, публикувано на 02.08.2019г. Протокол 3, публикуван на 18.09.2019г. Протокол 4, публикуван на 18.09.2019г. Протокол 5, публикуван на 18.09.2019г. Решение за класиране и избор […]