ОП-2017-2А – Доставка на ел. енергия

ОП-2017-2А – Доставка на ел. енергия Решение, публикувана на 01.11.2017г.; Обявление, публикувано на 01.11.2017г.; Документация и образци, публикувана на 01.11.2017г.; Енергиен доклад, публикуван на 01.11.2017г.; Отваряне на ценови оферти, публикувано на 29.11.2017г.; Протоколи, публикувано на 13.12.2017г.; Решение за прекратяване, публикувано на 13.12.2017г.; Информация АОП, публикувано на 09.05.2018г.;  

ОП-2017-1 – Доставка на горива за автомобилите – 2017г

ОП – 2017 – 1 – Доставка на горива за автомобилите на община Павел баня – 2017г. Решение, публикувано на 18.01.2017г. Обявление, публикувано на 18.01.2017г. Указания, публикувано на 18.01.2017г.. Образци на документи, публикувано на 18.01.2017г.. Уведомление за отваряне на ценови оферти, публикувано на 20.02.2017г. Доклад на комисията, публикуван на 07.03.2017г. Протокол 1 на комисията, публикуван […]

ОП-2016-7 – Закриване на старо депо за ТБО на община П. баня

Решение, публикувано на 28.12.2016г. Обявление, публикувано на 28.12.2016г. Документация, публикувано на 28.12.2016г.. ПРОЕКТ, публикувано на 28.12.2016г.. 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 Разяснение 1, публикувано на 16.01.2017г. Разяснение 2, публикувано на 23.01.2017г. Разяснение 3, публикувано на 23.01.2017г. Протокол 1, публикуван на 02.03.2017г. Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 12.05.2017г.; Протокол 2, публикуван на […]

ОП-2016-6 – Доставка на хранителни продукти за 2017г.

Решение, публикувано на 19.12.2016г. Обявление, публикувано на 19.12.2016г. Документация, публикувано на 19.12.2016г.. Протокол 1, публикуван на 01.02.2017г. Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 20.02.2017г. Протокол 2, публикуван на 22.03.2017г. Протокол 3, публикуван на 22.03.2017г. Доклад на комисията, публикуван на 22.03.2017г. Решение на Възложителя, публикувано на 22.03.2017г. Решение 2 на Възложителя, публикувано на 19.04.2017г. Договор […]