ОП-2019-4 – Доставка на нетна ел. енергия – 2019г.

ОП-2019-4 – Доставка на нетна ел. енергия – 2019г. Решение, публикувано на 27.02.2019г. Обявление, публикувано на 27.02.2019г. Документация и образци, публикувано на 27.02.2019г. Обявяване отваряне на ценови оферти, публикувано на 25.04.2019г. Протоколи, публикувани на 08.05.2019г. Решение за избор на изпълнител, публикувано на 08.05.2019г. Договор с приложения, публикувано на 11.06.2019г. Обявление АОП за сключен договор, публикувано на 11.06.2019г. […]

ОП-2019-3 – Доставка на хранителни продукти за 2019 година

ОП-2019-3 – Доставка на хранителни продукти за 2019 година Решение, публикувано на 14.02.2019г. Обявление, публикувано на 14.02.2019г. Документация и образци, публикувано на 14.02.2019г. Разяснения по документацията, публикувано на 27.02.2019г Протокол на комисията, публикувано на 01.04.2019г Обявяване отваряне на ценови оферти, публикувано на 10.04.2019г Протоколи на комисията, публикувано на 19.04.2019г Решение изпълнители, публикувано на 19.04.2019г Договор […]

ОП-2019-2 -Строителен надзор „Реконстр. на водопр.мрежа ПРСР

ОП-2019-2 -Строителен надзор „Реконстр. на водопр.мрежа ПРСР Решение, публикувано на 08.02.2019г. Обявление, публикувано на 08.02.2019г. Документация , публикувано на 08.02.2019г. Образци на документи, публикувано на 08.02.2019г. Протокол 1, публикувано на 01.04.2019г Протокол 2, публикувано на 01.04.2019г Обявяване отварянето на ценови оферти, публикувано на 23.05.2019г. Протокол 3, публикувано на 14.06.2019г Протокол 4, публикувано на 14.06.2019г Решение избор на изпълнител, […]

ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР

ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР Решение, публикувано на 07.02.2019г. Обявление, публикувано на 07.02.2019г. Документация , публикувано на 07.02.2019г. Образци на документи, публикувано на 07.02.2019г. Инвестиционен проект, публикувано на 07.02.2019г. Разяснение по документация, публикувано на 28.02.2019г. Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г. Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г. Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г. Съобщение за постъпила […]

ОП-2018-3-Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа

ОП-2018-3-Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа Решение, публикувано на 06.07.2018г Обявление, публикувано на 06.07.2018г ЕЕДОП, публикуван на 06.07.2018г Документация, публикувана на 06.07.2018г Образци на документи, публикувана на 06.07.2018г Решение за одобряване на обявление за изменение, публикувано на 25.07.2018г Уведомление за промяна, публикувано на 25.07.2018г Разяснение по питане 1, публикувано на 25.07.2018г Протокол на комисията, публикуван на 31.10.2018г Решение за класиране […]

ОП-2018-2 – Обществен превоз на пътници

ОП-2018-2 – Обществен превоз на пътници Решение, публикувано на 22.05.2018г Обявление, публикувано на 22.05.2018г Съобщение за публикуване в Официален вестник на ЕС, публикувано на 23.05.2018г. Документация, публикувана на 23.05.2018г. ЕЕДОП, публикуван на 23.05.2018г. Приложение към ценова оферта, публикувано на 23.05.2018г. Протокол №1 на комисията, публикуван на 16.07.2018г. Отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.08.2018г. Доклад на […]

ОП-2018-1 – Доставка на ел. енергия – 2018г.

ОП-2018-1 – Доставка на ел. енергия – 2018г. Решение, публикувано на 08.01.2018г.; Обявление, публикувано на 08.01.2018г.; Документация и образци, публикувана на 08.01.2018г.; Енергиен доклад, публикуван на 08.01.2018г.; Протокол на комисията, публикуван на 07.02.2018г.; Уведомление за отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.02.2018г.; Доклад и протоколи, публикувани на 08.03.2018г. Решение, публикувано на 08.03.2018г. Договор с приложения, […]

ОП-2017-4 – Доставка на горива за автомобилите – 2018г.

Решение, публикувано на 29.12.2017г. Обявление, публикувано на 29.12.2017г. Образци на документи, публикувано на 29.12.2017г.. Протокол на комисията, публикуван на 26.01.2018г. Уведомление за отваряне на ценови оферти, публикувано на 26.01.2018г. Доклад на комисията с приложени протоколи, публикуван на 05.02.2018г. Решение за класиране, публикувано на 05.02.2018г. Договор, публикуван на 16.04.2018г. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 16.04.2018г. […]

ОП-2017-3 – Доставка на хранителни продукти за 2018г.

ОП-2017-3 – Доставка на хранителни продукти за 2018г. Решение, публикувано на 20.12.2017г. Обявление, публикувано на 20.12.2017г. Документация, публикувано на 20.12.2017г.. Протокол 1, публикуван на 05.02.2018г. Отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.02.2018г. Протоколи, публикувани на 08.03.2018г. Решение, публикувано на 08.03.2018г. Решение 2, публикувано на 05.04.2018г. Договор по позиция 1, публикуван на 17.04.2018г. Обявление АОП за […]