Покана за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Павел баня (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Павел баня (ПИРО) за периода 2021-2027 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл.23 от Закона за регионалното развитие ( ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР), Община Павел баня разработи Проект на План за интегрирано развитие на община Павел баня (ПИРО) […]

Наближава крайният срок за регистриране на кладенци, герани, сондажи, каптирани извори ,дренажи и други

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ, ЧЕ: Всички собственици на имоти, които имат кладенци, герани, сондажи, каптирани извори ,дренажи и други водоземни съоръжения за подземни води в имотите си трябва да ги регистрират в съответната Басейнова дирекция. Крайният срок е 27 ноември 2020-та година. Жителите на община Павел баня трябва да се регистрират в Басейнова […]

  • 1
  • 2