Обявление за инвестиционно предложение

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Павел баня уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от “Биоформ“ ЕООД за Инвестиционно предложение: изграждане на “ Присторойки и вътрешно преустройство на медицински и ароматни […]

Споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи

Споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи Prilojenie_Zap_Sporaz_Aleksandrovo_OZ_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Aleksandrovo_TN_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Asen_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Dolno_Sahrane_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Gabarevo_OZ_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Gabarevo_TN_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Manolovo_OZ_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Manolovo_TN_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Osetenovo_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Pavel_Bania_OZ_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Pavel_Bania_TN_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Skobelevo_OZ_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Skobelevo_TN_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Taja_OZ_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Taja_TN_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Tarnicheni_TN_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Turia_TN_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Viden_OZ_2021_2022 Prilojenie_Zap_Sporaz_Viden_TN_2021_2022 Zap_Sporaz_Aleksandrovo_OZ_2021_2022_OPFDPF Zap_Sporaz_Aleksandrovo_TN_2021_2022 Zap_Sporaz_Asen_2021_2022 Zap_Sporaz_Dolno_Sahrane_2021_2022_OPFDPF Zap_Sporaz_Gabarevo_OZ_2021_2022_OPFDPF Zap_Sporaz_Gabarevo_TN_2021_2022 Zap_Sporaz_Manolovo_OZ_2021_2022 Zap_Sporaz_Manolovo_TN_2021_2022 Zap_Sporaz_Osetenovo_2021_2022_OPFDPF Zap_Sporaz_Pavel_Bania_OZ_2021_2022_OPFDPF Zap_Sporaz_Pavel_Bania_TN_2021_2022 Zap_Sporaz_Skobelevo_OZ_2021_2022 Zap_Sporaz_Skobelevo_TN_2021_2022 Zap_Sporaz_Taja_OZ_2021_2022_OPFDPF Zap_Sporaz_Taja_TN_2021_2022_OPFDPF Zap_Sporaz_Tarnicheni_TN_2021_2022_OPFDPF Zap_Sporaz_Turia_TN_2021_2022_OPFDPF Zap_Sporaz_Viden_OZ_2021_2022_OPFDPF Zap_Sporaz_Viden_TN_2021_2022