Споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи

Zap_Sporaz_Aleksandrovo_OZ_2022_2023_OPFDPF Zap_Sporaz_Aleksandrovo_TN_2022_2023 Zap_Sporaz_Asen_2022_2023_OZ Zap_Sporaz_Dolno_Sahrane_2022_2023_OPFDPF Zap_Sporaz_Gabarevo_OZ_2022_2023_OPFDPF Zap_Sporaz_Gabarevo_TN_2022_2023 Zap_Sporaz_Manolovo_OZ_2022_2023 Zap_Sporaz_Manolovo_TN_2022_2023 Zap_Sporaz_Osetenovo_2022_2023_OPFDPF Zap_Sporaz_Pavel_Bania_OZ_2022_2023_OPFDPF Zap_Sporaz_Pavel_Bania_TN_2022_2023 Zap_Sporaz_Skobelevo_OZ_2022_2023 Zap_Sporaz_Skobelevo_TN_2022_2023 Zap_Sporaz_Taja_OZ_2022_2023_OPF Zap_Sporaz_Taja_TN_2022_2023_OPF Zap_Sporaz_Tarnicheni_TN_2022_2023_OPF Zap_Sporaz_Turia_TN_2022_2023_OPFDPF Zap_Sporaz_Viden_OZ_2022_2023_OPF Zap_Sporaz_Viden_TN_2022_2023