Наближава крайният срок за регистриране на кладенци, герани, сондажи, каптирани извори ,дренажи и други

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ, ЧЕ: Всички собственици на имоти, които имат кладенци, герани, сондажи, каптирани извори ,дренажи и други водоземни съоръжения за подземни води в имотите си трябва да ги регистрират в съответната Басейнова дирекция. Крайният срок е 27 ноември 2020-та година. Жителите на община Павел баня трябва да се регистрират в Басейнова […]