АНКЕТНА КАРТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Уважаеми клиенти,

Вашата удовлетвореност е основен приоритет в дейността на Община Павел баня и гаранция за качеството на услугите, които предоставяме.

За нас високото качество означава непрекъснато усъвършенстване.

Вашето мнение за качеството на предлаганите административни услуги е важно за нас!

С настоящата анкета ще се информираме за Вашата удовлетвореност от административното обслужване в Община Павел баня. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните нашата анкетна карта и Ви молим да отговорите максимално честно на въпросите, за да подобрим качеството и ефективността си на работа.

1. Как бяхте посрещнати на входа на Община Павел баня?

1. Как бяхте посрещнати на входа на Община Павел баня?

2. Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Павел баня?

2. Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Павел баня?

3. Кои места за обслужване сте посещавали?

3. Кои места за обслужване сте посещавали?

4. В каква степен получавате нужната Ви информация?

4. В каква степен получавате нужната Ви информация?

5. За какви услуги най-често сте посещавали Община Павел баня?

5. За какви услуги най-често сте посещавали Община Павел баня?

6. Времетраенето на административното обслужване в Центъра за административно обслужване беше ли оптимално за Вас?

6. Времетраенето на административното обслужване в Центъра за административно обслужване беше ли оптимално за Вас?

8. Какво е мнението за служителите, които Ви обслужиха? Каква оценка бихте им поставили по отношение на КОМПЕТЕНТНОСТ

8. Какво е мнението за служителите, които Ви обслужиха? Каква оценка бихте им поставили по отношение на КОМПЕТЕНТНОСТ

Компетентни са
Има известни знания, но не са достатъчни
Не са компетентни
Гражданско състояние
Деловодство
Местни данъци и такси
Общинска собственост
Устройство на територията

9. Какво е мнението за служителите, които Ви обслужиха? Каква оценка бихте им поставили по отношение на ОТНОШЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

9. Какво е мнението за служителите, които Ви обслужиха? Каква оценка бихте им поставили по отношение на ОТНОШЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

Вежливо, любезно и коректно
Добре, но не проявиха достатъчна отзивчивост
Грубо и неуважително
Гражданско състояние
Деловодство
Местни данъци и такси
Общинска собственост
Устройство на територията

10. Как оценявате качеството на предоставените услуги?

10. Как оценявате качеството на предоставените услуги?

11. Спазиха ли се законоустановените срокове за извършване на заявената от Вас услуга?

11. Спазиха ли се законоустановените срокове за извършване на заявената от Вас услуга?

12. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?/моля, отбележете само един отговор/

12. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?/моля, отбележете само един отговор/