102% e общото изпълнение на местните приходи в община Павел баня 

 

 

Общото изпълнение на местните приходи в община Павел баня към 28.12.2023г. е 102%. Това показва справка от отдел “Бюджет и финанси”. Приходите от данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък върху придобиване на имущество и туристически данък са преизпълнени. От планираните 1 365 000 лева от такса битови отпадъци към края на годината са събрани 1 350 000 лева или 99% от планираните. Приходите от наеми на земя са преизпълнени на 109%.

“Всички тези показатели са доказателство за прецизно планиране, добра работа на администрацията и, преди всичко, активност и съзнание от страна на гражданите, които виждат, че приходите от техните данъци се използват целево и качествено”, коментира кметът Иса Бесоолу и припомни, че именно със средствата от платените данъци се погасяват сметките на обществените сгради за потребена ел.енергия, както и вече няколко пъти беше закупувана нова техника за сметопочистване и снегопочистване.