Кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу успя да договори по-ниска цена на билетите за учениците от населените места в общината. Градоначалникът и превозвачът “Детелина Дрита” се споразумяха, считано от 01.10.2020 г. учениците да заплащат с 10% по-евтино за билетче. “Инициативата ми е продиктувана от това, до колкото е възможно, да се помогне на семействата, чиито деца ползват междуселищния транспорт. Успешна учебна година на всички ученици!”, заяви кметът Иса Бесоолу.