На вниманието на РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ

 

Съгласно Закона за маслодайната роза

чл.10 (4) Ежегодно в срок до 10 април розопреработвателите подават до кмета на общината информация относно броя, местонахождението и работното време на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна роза на територията на общината.

/снимка: интернет/