Успешно завърши деня на ученическото самоуправление в Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство в гр. Павел баня. В него се включиха 15 ученици от различни класове, като всички длъжности в учебното заведение бяха заети от възпитаниците му. С помощта на своите ментори, децата се запознаха с организацията на учебно – възпитателния процес и административните дейности в гимназията. На посещение в час влизаха „директор“ и „заместник – директор“. „Смяната на позициите и поемането на отговорности се оказа предизвикателство и полезна обратна връзка, споделена на оперативка на „разширения“ колектив”, заяви в края на учебния процес директорът на Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство Даниела Андонова и допълни, че ученическото самоуправление е възможност за учениците да заявят активна позиция в училищния живот.

Тази година гимназията ще изпрати 22-ма абитуриенти, а за новата учебна година ще обяви прием на ученици след завършено основно образование по професиите: готвач, сервитьор-барман, изпълнител на термални процедури.

Днес Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство участва в XI-тата Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране, която се провежда в Павел баня в часовете от 10:00 ч. до 14:00 ч.