Моля попълнете долната форма на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Вашето мнение ще бъде изпратено по електронна поща на служител в Община Павел баня.