Програмата за управление на Павел баня – всеобхватна и реално постижима

 

Всички планирани дейности и предвидени проекти в Програмата за управление на Община Павел баня за следващите четири години, предложена на вниманието на Общинския съвет от кмета Иса Бесоолу, са реално постижими. Такива изводи бяха направени на сесията на местния Парламент във вторник, когато градоначалникът внесе за разглеждане документът за развитието на града и населените места, изготвен от него и екипа му.

В Програмата си за управление в периода 2023-2027 Иса Бесоолу обръща внимание, както на подобряване и развитие на инфраструктурата, в т.ч. и на образователната, така също и на подобряване на услугите по сметосъбиране, развитие на туризма и годишната културна програма.

Предвидено е закупуване на още нови машини за сметосъбиране и допълнителни съдове за смет, както и техника за почистване и поддържане на улици и площадни пространства на територията на цялата община. Бесоолу планира доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата, както и реконструкция на уличната мрежа в града – асфалтиране на улици с подменени водопроводи и канализация, което ще се осъществи с външно финансиране и със средства от общинския бюджет. С външно финансиране и със средства от бюджета на Общината се предвижда подновяване на ВиК мрежата и в селата. Ще продължи асфалтирането и на улиците в населените места.

Място в Програмата за управление на Община Павел баня е отредено и на извършването на текущи ремонтни на общинските сгради, като целта е да се оптимизират разходите по поддръжката им, в т.ч. на образователната и социална инфраструктури.

И не на последно място, кметът Иса Бесоолу е отделил внимание и на превръщането на гр. Павел баня в атрактивен център за отдих и туризъм. Той предвижда обновяване и продължаваща поддръжка на настоящата паркова зона и централна градска част.

„Ще продължа да работя за хората, като се вслушвам и в гласа им. Ще продължа ясното и прозрачно управление на публичните средства и активи на Павел баня. В първия ми мандат ясно се виждаше къде отива всеки лев от бюджета – направихме редица подобрения в града и селата. Смея да кажа, че Павел баня промени облика си и това не е само мое мнение, но и на хората, с кого се срещам и разговарям. Туристите споделят същите впечатления”, коментира кметът Иса Бесоолу. Намеренията му са Общината да придобие правото да стопанисва и управлява градската баня, намираща се на територията на БСР – Павел баня, както и да бъде извършен ремонт на градския плаж. „Вярвам, че и с това ще се справим в следващите четири години”, коментира градоначалникът.