Павел баня си купи чисто  нова специализирана техника – единствената такава в България 

 

 

Специализирана техника за комбинирано почистване при зимни условия и извършване на дейности в строителството пристигна днес в Павел баня. Тя е поръчана от кмета Иса Бесоолу и е първата такава машина в България. Различното на тази техника, от до сега ползваните в общините, е комбинацията на самосвал и монтиращи се към него две допълнителни приставки: устройство за разпръскване на луга и пясък през зимните месеци и гребло за снегопочистване. 

Самосвалът предстои да се използва от Общината за товарене и разтоварване в строителството, като ще поеме и цялостното снегопочистване на територията на павелбанска община. 

Закупеният наскоро също нов комбиниран трактор с гребло пък ще се включи в разчистването на снега в по-малките и тесни улички. 

Днес представител на фирмата, доставяща самосвала в Павел баня, официално връчи на кмета Иса Бесоолу ключовете от модерната комбинирана техника, която се оказа единствената такава в цяла България. 

Градоначалникът купи машината с общински средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и благодари още веднъж на жителите на общината за навременното плащане на такса “битови отпадъци”.