Красимира Тодорова КънчеваСекретар

04361 /3260 в.117
mayor@pavelbanya.bg

Община Павел Баня

Отдели

Централа 04361 3260, mayor@pavelbanya.bg
Заместник-кмет 04361/ 3260 в. 110 eneva@pavelbanya.bg
Заместник-кмет 04361 /3260 в.112 kavrakova@pavelbanya.bg
Заместник-кмет 04361 /3260 в.113 halit@pavelbanya.bg
Секретар 04361 /3260  в.117 mayor@pavelbanya.bg
Екология, земеделие, Общинска собственост 04361 /3083 04361/3260 в.107 mayor@pavelbanya.bg
Счетоводство 04361 /3241 04361/3260 в.114, 104, 103 mayor@pavelbanya.bg
Устройство на територията 04361 /3260 в.119 mayor@pavelbanya.bg
ЕСГРАОН 04361 /2263 в.108,120 esgraon@pavelbanya.bg
Деловодство 04361 /2263 в.105 delovodstvo@pavelbanya.bg
Човешки ресурси 04361 /3260 в.115 hr@pavelbanya.bg
Дежурни 04361 /2267 04361/3260 в.102 mayor@pavelbanya.bg
Местни данъци и такси 04361 /2262 04361/3260 в.118 mayor@pavelbanya.bg
Образование 04361 2063 obrz.pbania@mail.bg
Гражданска защита и ОМП 04361 3083 mayor@pavelbanya.bg