Красимира Тодорова КънчеваСекретар

04361 2263
mayor@pavelbanya.bg

Община Павел Баня

Отдели

Канцелария – кмет тел.факс 04361 3260,
04361 2094
mayor@pavelbanya.bg
Заместник кмет 04361 2264 eneva@pavelbanya.bg
Заместник кмет 04361 3056 kavrakova@pavelbanya.bg
Заместник кмет 04361 2266 halit@pavelbanya.bg
Секретар 04361 2263 mayor@pavelbanya.bg
Екология, земеделие, Общинска собственост 04361 2144 mayor@pavelbanya.bg
Счетоводство 04361 3241 mayor@pavelbanya.bg
Устройство на територията 04361 2082 mayor@pavelbanya.bg
ЕСГРАОН 04361 2263 esgraon@pavelbanya.bg
Деловодство 04361 2263 delovodstvo@pavelbanya.bg
Човешки ресурси 04361 2260 hr@pavelbanya.bg
Дежурни 04361 2267 mayor@pavelbanya.bg
Местни данъци и такси 04361 2262 mayor@pavelbanya.bg
Образование 04361 2063 obrz.pbania@mail.bg
Гражданска защита и ОМП 04361 3083 mayor@pavelbanya.bg