Национален фестивал на маскарадните игри „Старци в Турия” – 2024, ще се проведе на 30 март т.г. в село Турия, общ. Павел баня. Той има за цел да покаже културното наследство, свързано с кукерските игри в бита на българите, да съдейства за тяхното съхранение и предаването им от поколение на поколение. Игрите се провеждат всяка година в края на м. март на площада в с. Турия в рамките на традиционните „Чудомирови празници” и са своеобразен завършек на сезона на маскарадните игри в цялата страна. Организатор на маскарадните игри е Община Павел баня, със съдействието на Кметство – с. Турия. Фестивалът на маскарадните игри има конкурсен характер.

Формулярите, необходими за участие в „Старци в Турия”, можете да изтеглите от тук:

СТАТУТ             ЗАЯВКА