Назначават “здравен медиатор” в Павел баня

 

 

За пръв път в община Павел баня ще бъде назначен „здравен медиатор”. Той ще подпомага процеса на посредничество между уязвимите групи и отговорните здравни институции, за да може по този начин да се постигне равен достъп до здравни услуги за всички граждани в страната. Средствата за издръжка на медиатора са от делегирани от държавата дейности. Община Павел баня ще си партнира с Националната мрежа на здравните медиатори.