“Благодаря на съгражданите си за огромното доверие и Ви уверявам, че няма да губя нито миг, за да реализирам очакванията Ви.”

Иса Емин Бесoолу

Кмет на община Павел Баня

Кратка биографична справка

Роден:
10 януари 1973 година

Място на раждане:
с. Александрово

Семейно положение:
женен, с две деца.

Образование:
2006 – 2008 г. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг гр.София, Специалност „Маркетинг”, Професионална квалификация „Икономист”.
1988 – 1992 г. Техникум по транспорт гр.Казанлък.
1980 – 1988 г. ОУ „Христо Ботев” с.Александрово.

Чужди езици:
Владее турски и английски език.

Професионален опит:
2003 – 07.11.2019 г. – Собствен бизнес.
Общински съветник в Община Павел баня 4 поредни мандата.
На 27 октомври 2019 година е избран за кмет на Община Павел баня и на 08 ноември 2019 година встъпва в длъжност.

На изборите през октомври 2023 г. отново печели доверието на павелбанци и е избран за кмет втори мандат с изборен резултат от 80%.

 

Социални умения и компетенции:
Отговорен, мотивиран, стриктен. Постоянно надгражда уменията си. Умее да създава екипи, самият той да работи в екип и да постига нужната диалогичност. Комуникативен, открит и честен е, често – самокритичен. Ежедневно се стреми към постигане на високи резултати.

 

Организационни умения и компетенции:
Умее да планира, координира и контролира работните процеси в изпълнение на постигане на заложените цели. Реализира поставените си задачи и цели в определените за това срокове, без това да бъде за сметка на качеството на свършена работа. Умее да мотивира и е добър административен и стопански ръководител. Притежава способността да не пести знанията и опита си, като ги предава и на екипа си. Умее да работи с много и различни хора с диалог и в синхрон.

 

Технически умения и компетенции:
MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet (Explorer, Firefox, Netscape, Google Chrome…)

Други умения и компетенции:
Ръководител на собствен бизнес до встъпване в длъжност „кмет“ на Община Павел баня.

Форма

За връзка

Телефони

04361 3260, 04361 2094

Имейл

mayor@pavelbanya.bg