“Благодаря на съгражданите си за огромното доверие и Ви уверявам, че няма да губя нито миг, за да реализирам очакванията Ви.”

Иса Емин Бесoолу

Кмет на община Павел Баня

Кратка биографична справка

Роден:
10 януари 1973 година

Място на раждане:
с. Александрово

Семейно положение:
женен, с две деца.

Образование:
2006 – 2008 г. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг гр.София, Специалност „Маркетинг”, Професионална квалификация „Икономист”.
1988 – 1992 г. Техникум по транспорт гр.Казанлък.
1980 – 1988 г. ОУ „Христо Ботев” с.Александрово.

Чужди езици:
Владее турски и английски език.

Професионален опит:
2003 – 07.11.2019 г. – Собствен бизнес.
Общински съветник в Община Павел баня 4 поредни мандата.
На 27 октомври 2019 година е избран за кмет на Община Павел баня и на 08 ноември 2019 година встъпва в длъжност.
Социални умения и компетенции:
Отговорен, мотивиран, стриктен. Надгражда уменията си през целия живот. Способност за работа в екип и диалогичност. Комуникационни способности, откритост, честност и самокритичност. Отговорност и заложен стремеж за постигане на високи резултати.
Организационни умения и компетенции:
Способност за планиране, координиране и контролиране при работа по заложените цели. Способности за определяне и актуализиране на приоритетите. Решаване на задачи в определените за това срокове и с норма на качествено извършена работа.
Умения за мотивиране и ръководене на екип. Способност за предаване на опит и обучение на екипа. Способност да работи с много и различни хора.
Технически умения и компетенции:
MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet (Explorer, Firefox, Netscape, Google Chrome…)
Други умения и компетенции:
Ръководител на собствен бизнес.

Форма

За връзка

Телефони

04361 3260, 04361 2094

Имейл

mayor@pavelbanya.bg