В началото бе водата...

До освобождението на България от османско робство Павел баня не е съществувала, но земите около селището са били използвани за лечение още от дълбока древност.
Около горещите минерални извори в града при археологически разкопки са открити останки от античен град, римски бани и балнеоложки съоръжения, голяма християнска църква и други сгради, което свидетелства, че курортът е бил известен още в Древността. И до днес са запазени много исторически и археологически забележителности, като тракийски храмове и гробници, останки от римски и византийски пътища.

На 10 км. източно от Павел баня, на левия бряг на р. Тонзос ( Тунджа ), великия тракийски цар Севт III е построил столицата Севтополис – център на Одриското царство, намиращ се сега под яз. “Копринка”.

В четирите посоки около минералните извори са построени по десет селищни могили. Много от тях влизат в чертите на града (едната от които е в местността “Герена”, където е балнеолечебния комплекс ). Други са пръснати в околността – в гр. Шипка ( гробницата на Севт III –“Голямата косматка”, “Оструша” и др.), в с.Габарево (“Поповата могила”, “Габаревската могила” , в с.Тъжа има много останки от селища и некрополни могили, една от тях е “Чоевата могила” в близост до ВЕЦ-а, в с.Виден са открити следи от старо тракийско селище, и на много други места.

Това е доказателство, че преди хилядолетия местността е била значим център за тракийската материална и духовна култура.

Павел Баня възниква като селище непосредствено след Освобождението.

През 1877г. е обявена Освободителната война. Няколко дена преди изтеглянето на руските войски, в с. Турия научават, че Калофер гори, запален от башибозуците и побягват през с. Шипка. Започва “Бегът през Балкана”. Башибозуците запалили всички села по долината на р.Тунджа. Селото било напълно опожарено и разграбено.

През пролетта на 3 март 1878г., те се завърнали в Турия, но намерили само пепелища. Заселили се в опразненото турско с. Лъджакьой, което се намирало в непосредствена близост до топлите минерални извори. Заселилите се тук турийци го кръщават на свети Павел и на княз Павел – брат на руския Цар Освободител.

Почетни граждани на Община Павел баня

1. Протоиерей Сава Иванов Савов – един от основателите на Павел баня – удостоен с Решение № 301/25.02.2003г.
2. Тодор Митев Даскалов – един от основателите на Павел баня – удостоен с
Решение № 302/25.02.2003г.
3. Цанко Минков Дечев – Комитата – най-младият четник от четата на Ботев – удостоен с Решение № 303/25.02.2003г.
4. Петко Колев Петков – за трайния си принос в развитието на курорта Павел баня – удостоен с Решение № 304/25.02.2003г.
5. Гърди Христов Гърдев – за изключителни заслуги към Р България, за това че при отблъскването на терористична атака от засада срещу българския патрул в Ирак на 04.03.2005г. отдаде живота си в изпълнение на войнския си дълг – удостоен с Решение № 244/07.03.2005г.
6. Димитър Христов Чорбаджийски – Чудомир – за изключителни заслуги, оставили трайна следа в развитието на община Павел баня в областта на изкуството и обществените отношения – удостоен с Решение № 605/26.07.2007г.
7. Георги Христов Чорбаджийски – за изключителни заслуги, оставили трайна следа в развитието на община Павел баня в областта на науката, образованието и обществените отношения – удостоен с Решение № 605/26.07.2007г.
8. Д-р Иван Цветков Балев – за изключителни заслуги, оставили трайна следа в развитието на община Павел баня в областта на здравеопазването и обществените отношения – удостоен с Решение № 605/26.07.2007г.
9. Христо Стоилов Христов – за издаването на две исторически книги за Павел баня, за изключителни заслуги в областта на образованието, литературата и обществения живот – удостоен с Решение № 166/27.11.2008г.
10. Проф. д-р Георги Йорданов Гечев – за изключителни заслуги в областта на здравеопазването, развитието на Павел баня като балнеоложки център и обществения живот – удостоен с Решение № 167/27.11.2008г.
11. Витана Иванова Добрева – за изключителни заслуги в областта на образованието и художествената самодейност – удостоена с Решение № 530/29.10.2010г.
12. Дешка Ганева Порова – за изключителни заслуги в областта на образованието, музикалната култура и възпитание на няколко поколения павелбанци – удостоена с Решение № 529/29.10.2010г.
13. Стефан Кирев Стефанов – за заслуги в областта на спорта и обществения живот и във връзка с неговата 70 годишнина – удостоен с Решение № 167/31.05.2012г.
14. д-р Димитър Христов Няголов във връзка със 75-годишния му юбилей за особени заслуги, оставили трайна следа в развитието на община Павел баня в областта на литературата, здравеопазването и обществените отношения – удостоен с Решение №188 от 25.04.2016г.