“Вашите проблеми са и мои”, с тези думи кметът на община Павел баня Иса Бесоолу се обърна към председателите на пенсионерските клубове на територията на общината, които по негова покана дойдоха на празнична среща в кабинета му.

По повод днешния Международен ден на възрастните хора градоначалникът ги почерпи с торта и предразположи да споделят въпросите, които ги вълнуват. Заедно разговаряха по различни актуални теми, сред които и бъдещата творческа дейност на самите клубове. Председателите на пенсионерските клубове получиха от кмета и средства, с които да подсигурят днешния празник на своите членове.

“Ние се гордеем с Вас и с това, което правите за развитието на културата, както в града, така и в населените места. Продължавайте в същия дух! Не губете надежда в утрешния ден! Аз съм до Вас! Бъдете здрави!”, заяви още кметът Иса Бесоолу.

На територията на община Павел баня има 14 действащи пенсионерски клуба, които Общината финансира ежемесечно, за да осъществяват своята културна дейност.