Иса Бесоолу: Започваме работа по “Грижа в дома” 

 

 

“След Нова година започваме работа по нов проект, който ще даде възможност на нуждаещите се, които имат нужда от домашна институционална грижа, да я получат”, това съобщи днес кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу. За целта Общината кандидатства и спечели проекта “Грижа в дома” към оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” със срок на изпълнение 15 месеца. “Така ще предоставим интегрирана здравно-социална услуга в домашна среда на 78 лица от Павел баня и населените ни места, които са над трудоспособна възраст, както и на хора с ТЕЛК в невъзможност за самообслужване. Съгласно проекта те ще се обгрижват от 13 домашни помощника и 5 медицински сестри”, поясни кметът Бесоолу. 

Основната цел на „Грижа в дома“ е да бъдат осигурени почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, включително психологическа подкрепа, консултация с диетолог, доставка на храна и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите и др. 

 

/снимката е илюстративна/