От днес започва разширение на уличното осветление между двете части на градския парк. Ще бъдат поставени нови 10 стълба, които да осветяват пътя до спортната площадка, като в последствие ще бъде осветен и циментовият път до моста на река Тунджа. Спортната площадка в гр. Павел баня е вече с Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Децата и възрастните, които ще спортуват в нея, трябва да спазват противоепидемичните мерки, в т.ч. изискванията за дистанция и дезинфекция.