Главната улица в село Асен вече е асфалтирана

 

И главната улица в село Асен вече е асфалтирана изцяло. Тя е част от основния ремонт на всички четвъртокласни общински пътища, които кметът на Павел баня Иса Бесоолу започна в началото на този строителен сезон.

Предстои ремонтът и на пътя през селата Горно Сахране и Долно Сахране. Маркировката ще бъде поставена в началото на м. април.

Предстои и поставяне на маркировка в град Павел баня, за да се постави началото на нововъведенията в паркирането, така необходими в курортния център.