ОБ-2020-3 Инженеринг – Спортна площадка в гр. Павел баня

Обява, публикувана на 13.04.2020г. Информация АОП, публикувана на 13.04.2020г. Информация удължаване срок, публикувана на 05.05.2020г. Протокол, публикуван на 28.05.2020г. Документация, публикувано на 13.04.2020г Обява Заглавна страница и съдържание Раздел I. Указания за участие Раздел II. Технически спецификации Раздел III. Образци Раздел IV. Проект на договор Раздел V. Методика за комплексна оценка на офертите КСС