Многофункционална спортна площадка

Многофункционална спортна площадка Покана, публикувана на 02.07.2018г. Приложения, публикувано на 02.07.2018г. Декларация Техническа спецификация за изпълнение СМР Количествена сметка Обобщена количествена сметка