ОП-2019-6 – Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа

Решение, публикувано на 30.04.2019г.

Обявление, публикувано на 30.04.2019г.

Документация , публикувано на 30.04.2019г.

Разяснения по документацията, публикувано на 13.05.2019г.

Протокол 1, публикувано на 22.07.2019г.

Протокол 2, публикувано на 22.07.2019г.

Обявяване отваряне на ценови оферти, публикувано на 02.08.2019г.

Протокол 3, публикуван на 18.09.2019г.

Протокол 4, публикуван на 18.09.2019г.

Протокол 5, публикуван на 18.09.2019г.

Решение за класиране и избор на изпълнител, публикувано на 18.09.2019г.

Информация за решение на КЗК публикувано на 08.11.2019г.

Протокол 6, публикуван на 26.02.2020г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 26.02.2020г.

Решение КЗК, публикувано на 25.06.2020г.

Договор, публикуван на 23.07.2020г.

Изменение на Договор, публикувано на 23.07.2020г.

Обявление АОП възложена поръчка, публикувано на 23.07.2020г.

Обявление АОП за изменение, публикувано на 23.07.2020г.

Обявление АОП за изменение № 2, публикувано на 23.07.2020г.

Обявление за изпълнен договор, публикувано на 31.05.2021г.