ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР

Решение, публикувано на 07.02.2019г.

Обявление, публикувано на 07.02.2019г.

Документация , публикувано на 07.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 07.02.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 07.02.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 28.02.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Съобщение за постъпила жалба, публикувано на 06.03.2019г.

Съобщение за постъпила жалба, публикувано на 11.03.2019г.

Съобщение за спиране на процедурата, чл. 203 от ЗОП, публикувано на 13.03.2019г.

Информация за обжалване АОП, публикувано на 13.03.2019г.

Определение на КЗК по жалба публикувано на 27.03.2019г.

Решение и обявление за изменение, публикувано на 15.05.2019г.

Протокол № 1, публикуван на 13.06.2019г.

Протокол № 2, публикуван на 13.06.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 18.06.2019г.

Протокол № 3, публикуван на 24.07.2019г.

Протокол № 4, публикуван на 24.07.2019г.

Доклад на комисията, публикуван на 24.07.2019г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 24.07.2019г.

Договор, публикуван на 26.09.2019г.

Приложение 2, публикувано на 26.09.2019г.

Приложение 3, публикувано на 26.09.2019г.

Приложение 5 и 6, публикувано на 26.09.2019г.

Приложение 7, публикувано на 26.09.2019г.

Съобщение, публикувано на 26.09.2019г.

Обявление АОП за възложена поръчка, публикувано на 26.09.2019г.

Допълнително споразумение по Договор, публикувано на 10.08.2020г

Обявление за изменение, публикувано на 10.08.2020г

Допълнително споразумение, публикувано на 03.06.2021г

Обявление за изменение, публикувано на 03.06.2021г