Съобщение от 24.08.2020 год.

                  ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                        тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                              […]

Съобщение от 24.08.2020 год.

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                    тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 24.08.2020 год. Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-19/20.07.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-52/24.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:  – ИЗМЕНЕНИЕ […]

Съобщение от 21.08.2020 год.

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 21.08.2020 год. Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-18/12.08.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-47/19.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:  – ИЗМЕНЕНИЕ […]

Съобщение от 20.08.2020 год.

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 20.08.2020 год. Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-18/12.08.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-49/20.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:  – ИЗМЕНЕНИЕ […]

Обявление от 10.08.2020г.

    ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ   гр. Павел баня, 6155                                                                  тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                  […]

Обява от 22.06.2020 год.

 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 22.06.2020 год. Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-9/21.04.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-35/19.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:  – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН […]

Обява от 15.06.2020 год.

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 15.06.2020 год. Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-10/21.04.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-33/12.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:  – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН […]

Обява от 05.06.2020год.

 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 05.06.2020год. На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ АГ-05-7/05.03.2020 год. Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-29/04.06.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ […]

Обява от 03.06.2020год.

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 03.06.2020год. Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-12/04.05.2020г. съобщава, че със Заповед №РД–14-26/02.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват: 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА […]