Съобщение от 22.10.2020год.

   ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ   гр. Павел баня, 6155                                                                                                         тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                  e-mail: mayor@pavelbanya.bg     СЪОБЩЕНИЕ От 22.10.2020год.     На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ СИ-02-30-662/20.12.2019 год. и №СИ-02-30-662#6/14.10.2020 год., Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-69/19.10.2020 год. […]

Съобщение от 07.10.2020 год.

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 07.10.2020 год.   Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-03/31.07.2020г., Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-64/05.10.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния […]

Съобщение от 06.10.2020год.

                           ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg     СЪОБЩЕНИЕ от 06.10.2020год.   На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх.№АГ-10-41/28.08.2020г., Община Павел баня съобщава, че  със Заповед №  РД – 14-65/05.10.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН […]

Съобщение от 06.10.2020год.

                           ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg     СЪОБЩЕНИЕ от 06.10.2020год.   На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ АГ-10-28/15.07.2020 год., Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-60/06.07.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН […]