Уведомление

ДО ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

Н-К НА ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

ГР.СОФИЯ

КВ.“ОВЧА КУПЕЛ“ № 30, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.20

 

ДО ТОДОРКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА – ГЮЛЕВА

Н-К НА ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

ГР.КАЗАНЛЪК,

УЛ.“ОСМИ МАРТ“№ 10

Относно проект за изменение границите на поземлени имоти  с планоснимачни № : пл..№ 566, пл. № 567 и пл.№ 568

като се образуват четири проектни поземлени имота с проектни планоснимачни номера: пл.№ 1030,

пл.№ 1031,пл.0 1032 и пл.№ 1033 , идентични съответно на УПИ V-568, VІ – 568, VІІ – 567, VІІІ – 566 в кв.46

съгласно действащия кадастрален и регулационен план на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.

 

Уведомление да Йордан Йорданов и Тодорка Йорданова - Гюлева