Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.3, т.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, на 15.03.2023г. ще се проведе публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планираните  в община Павел баня социални услуги на общинско и областно ниво. Обсъждането ще се проведе в конферентната зала на община. Павел баня от 11:00ч.