Обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Павел баня и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

 

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Павел баня изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от 17.02.2023г. , в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Павел баня.

Мнения и предложения могат да бъдат направени в писмен вид в Общинска администрация Павел баня.

Анализ на социалните услуги община Павел баня:

Приложение № 1 – желаещи

Приложение № 2 -образование

Приложение № 3 – здравеопазване

Приложение № 4 -персонал

Приложение № 5 – критерии

Приложение № 6 – схема на трансформиране

Приложение № 7

Утвърдена препоръчителна структура на анализ на потребностите

Предложение:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1- ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Предложение община Павел баня