Проект на Наредба за определяне на местните данъци и такси

Проект на Наредба за определяне на местните данъци и такси – Изтегли!     О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ул. „Освобождение“ № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА   Н А Р […]

Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9 – Изтегли!      О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ул. „Освобождение“ № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg     ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА   Н […]

Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Павел баня

За изтегляне! О Б Щ И Н А   П А В Е Л  Б А Н Я О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т     Н А Р Е Д Б А ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА […]

Правилник за финансиране на процедури „Ин витро“

  За изтегляне!                 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ   гр. Павел баня, 6155                                                                                                         тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                  e-mail: mayor@pavelbanya.bg   п р а в и л н и к за финансиране на процедури „Ин витро“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Павел баня […]

Проект за изменение на Наредбата за търговската дейност

Заявление за удължаване на раб. време За изтегляне ПРОЕКТ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ В НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ МОТИВИ: Причини, които налагат допълнение и изменение в Наредбата за търговската дейност на територията на община Павел баня са във връзка с изменение и допълнение на чл. 16а и чл.16б от […]