Проект за изменение Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9 на закона за местните данъци и такси

Проект за изменение Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9 на закона за местните данъци и такси ИЗТЕГЛИ Проект-Наредба-по-чл.9- от ЗМДТ!