Проект на Наредба за определяне на местните данъци и такси

Проект на Наредба за определяне на местните данъци и такси – Изтегли!     О Б Щ И Н А   П А В Е Л   Б А Н Я ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ул. „Освобождение“ № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА   Н А Р […]

  • 1
  • 2