Заповед № РД-10-133/20.03.2020г.

За изтегляне З А П О В Е Д № РД- 10- 133 Гр. Павел баня 20.03. 2020 год. На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р […]