Наредба за определяне размера на местните данъци

Наредбата е изменена и допълнена с решение №285 от Протокол №16/26.11.2020 г

Изтегли от ТУК!

naredba_MDT_07_2020