Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
Публични покани » ПП-16-9-Услуга - Инвеститорски контрол саниране;
Posted by SB on 2016/4/7 13:40:24 (2179 reads )

Покана, публикувана на 07.04.2016г.

Документация, публикувана на 07.04.2016г.

Протокол, публикуван на 03.05.2016г.

Договор по позиция 2, публикуван на 09.06.2016г.

Договор по позиция 1, публикуван на 28.06.2016г.


Публични покани » ПП-16-8- Услуга - Строителен надзор
Posted by SB on 2016/4/7 13:36:32 (1944 reads )

Покана, публикувана на 07.04.2016г.

Документация, публикувана на 07.04.2016г.

Протокол, публикуван на 03.05.2016г.

Договори по позиция 1 и 2 публикувани на 09.06.2016г.


Публични покани » ПП-16-7 - Услуга - Проект. реконстр. улична мрежа град П. б
Posted by SB on 2016/4/6 12:06:08 (1970 reads )

Публична покана

Документация

Протокол, публикуван на 26.04.2016г.

Договор, публикуван на 16.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 09.09.2016г.


Публични покани » ПП-16-6 - Услуга - Машини с водач за нуждите на общ.П. баня
Posted by SB on 2016/4/6 12:02:18 (2068 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 19.04.2016г.

Договор, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 17.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 12.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 15.11.2016г.


Публични покани » ПП-16-5 - Услуга - Транспорт по културна програма
Posted by SB on 2016/4/5 14:39:23 (2041 reads )

Покана

Документация

Протокол, публикуван на 20.04.2016г.

Договор и приложения, публикуван на 13.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 08.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 16.02.2017г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 19.04.2017г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 25.04.2017г.;


Публични покани » ПП-16-4 - СМР - Ремонт улици 1
Posted by SB on 2016/3/30 20:35:00 (1985 reads )

Публична покана, публикувана на30.03.2016г.

Документация, публикувана на 30.03.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 14.04.2016г.

Договор № 35, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 36, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 37, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 38, публикуван на 10.05.2016г.

Договор № 39, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №37, публикувана на 15.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №39, публикувана на 15.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №36, публикувана на 23.06.2016г.

Информация за извършени плащания по дог №38, публикувана на 23.06.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №39, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №38, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №37, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №36, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания по дог №35, публикувано на 15.11.2016г.


Публични покани » ПП-16-3-Услуга - проектиране водопроводна мрежа
Posted by SB on 2016/3/25 12:05:25 (2053 reads )

Публична покана, публикувана на 25.03.2016г.

Документация, публикувана на 25.03.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 11.04.2016г.

Договор, публикуван на 13.04.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.


Публични покани » ПП-16-2 - Услуга - Проектиране ЕЕ ЦДГ
Posted by SB on 2016/3/25 12:02:00 (2040 reads )

Публична покана, публикувана на 25.03.2016г.

Документация, публикувана на 25.03.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 11.04.2016г.

Договор, публикуван на 12.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.


Публични покани » ПП-16-1 -Услуга - Проектиране ВИК мрежа Павел баня
Posted by SB on 2016/2/22 15:09:53 (1946 reads )

Публична покана, публикувана на 22.02.2016г.

Документация, публикувана на 22.02.2016г.

Протокол на комисията, публикуван на 18.03.2016г.

Договор, публикуван на 08.04.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.


Публични покани » ПП-15-10 Доставка на дърва за отоплителен сезон 2015-2016
Posted by SB on 2015/10/14 12:28:35 (1979 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 28.10.2015г.

Договор, публикуван на 12.11.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 15.12.2015г.


Публични покани » ПП-15-9 Зимно поддържане и почистване на уличната мрежа
Posted by SB on 2015/9/30 18:32:58 (2123 reads )

Зимно поддържане и почистване на уличната мрежа в населените места на община Павел баня и снегопочистване и опесъчаване на IV /четвъртокласна/ пътна мрежа в община Павел баня за 2015/2016 г.

 

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 13.10.2015г.

Договор по позиция 1, публикуван на 30.10.2015г.

Договор по позиция 2, публикуван на 30.10.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.03.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 28.04.2016г.


Публични покани » ПП-15-8 - Техн. и ен. обследване на многофамилни жил. сгради
Posted by SB on 2015/8/20 16:37:57 (2146 reads )

Публична покана

Документация

Разяснение 1, публикувано на 28.08.2015г.

Протокол  на комисията1, публикувано на 09.09.2015г.

Договори по позиция 1 и 2, публикуван на 18.09.2015г.


Публични покани » ПП 15-7 Техническо и енергийно обследване ЦДГ
Posted by SB on 2015/7/31 10:36:39 (2204 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 25.08.2015г.

Договор по позиция 2, публикуван на 03.09.2015г.

Договор по позиция 1, публикуван на 03.09.2015г.

Информация плащане по позиция 1, публикуван на 16.11.2015г.

Информация плащане по позиция 2, публикуван на 16.11.2015г.


Публични покани » ПП 15-6 Доставка на дърва и въглища за отоплителен сезон 201
Posted by SB on 2015/7/28 12:08:07 (2109 reads )

Публична покана

Документация

Публичен жребий, публикувано на 12.08.2015г.

Протокол на комисията, публикувано на 20.08.2015г.

Договор по позиция 2 Доставка на въглища, публикувано на 15.09.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г.


Публични покани » ПП-15-5 Почистване на замърсени територии и нерегл. сметища
Posted by SB on 2015/7/7 12:27:51 (2238 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 22.07.2015г.


Публични покани » ПП-15-4 Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Posted by SB on 2015/6/18 10:58:13 (2276 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 02.07.2015г.

Договор, публикуван на 24.07.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 25.01.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 28.02.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 07.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 11.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 17.06.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 13.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 29.08.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.


Публични покани » ПП-15-3 Транспортни услуги по определени маршрути
Posted by SB on 2015/4/29 17:17:07 (2316 reads )

Покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 20.05.2015г. 15:45

Договор, публикуван на 02.06.2015г. 09:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.07.2015г. 09:25

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.08.2015г. 11:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.09.2015г. 17:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 29.10.2015г. 17:35

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 13.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.07.2016г.


Публични покани » ПП-14-2 Плащане - Ремонт улици
Posted by SB on 2015/4/6 10:57:32 (2273 reads )
ПП-14-2 Плащане - Ремонт улици

Публични покани » ПП-15-2 Услуга с машини за нуждите на община Павел баня
Posted by SB on 2015/3/25 11:41:21 (2381 reads )

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 08.04.2015г., 14:00ч.

Договор, публикуван на 28.04.2015г., 16:52ч.

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 14:19

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.08.2015г. 15:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.09.2015г. 10:45


Публични покани » ПП-15-1 Избор на оператор за мобилни и фиксирани тел. услуги
Posted by SB on 2015/1/27 16:18:27 (2669 reads )

Публична покана

Изисквания за изпълненние на поръчката

Документация

Разяснения по документацията - 02.02.2015г.

Протокол на комисията - 16.02.2015г., 14:28

Договор по позиция 1 - 23.02.2015г., 13:32

Договор по позиция 2 - 23.02.2015г., 13:32

Информация за плащане, публикувана на  03.06.2015г., 09:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 09:57

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 10:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.07.2015г. 11:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.08.2015г. 09:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.08.2015г. 13:42

Корекция информация публикуван на 25.08.2015г. 15:57

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.10.2015г. 10:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.10.2015г. 10:04

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.11.2015г. 08:10

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.11.2015г. 08:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.11.2015г. 08:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.11.2015г. 08:13

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:01

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 11.01.2016г. 08:03

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 19:48

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.02.2016г. 08:48

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 27.05.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 05.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 28.07.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 07.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 30.09.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 14.11.2016г.

Информация  за извършени плащания, публикувано на 06.12.2016г.


Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори