Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на Наредбата за търговската дейност
Posted by SB on 2020/6/16 18:02:45 (10 reads )
Проект за изменение на Наредбaта за търговска дейност на територията на община Павел баня

Проекти на нормативни актове » Наредба за управление на земите от общинския поземлен фонд
Posted by SB on 2020/2/18 11:20:07 (110 reads )
Наредба за управление на земите от общинския поземлен фонд

Проекти на нормативни актове » Наредба за определяне размера на местните данъци
Posted by SB on 2020/2/14 18:58:00 (115 reads )
Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци 

Проекти на нормативни актове » Програми за енергия от възобновяеми източници и био горива
Posted by SB on 2020/2/10 17:08:54 (110 reads )

Краткосрочна програма на община Павел баня за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и био горива - 2020 - 2023г.

Дългосрочна програма на община Павел баня за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и био горива - 2020 - 2030г.


Проекти на нормативни актове » Промяна на Наредбата за определяне на размера на МДТ
Posted by SB on 2020/2/10 13:46:01 (96 reads )

 


Проекти на нормативни актове » Проект на наредба за ППС с животинска тяга
Posted by SB on 2020/2/4 17:27:13 (107 reads )
Проект на Наредба за регистрация, регистър, контрол и организация на движението на пътни превозни средства теглени от животинска тяга на територията на Община Павел баня

Проекти на нормативни актове » Изменение на чл.20, ал.1 и чл.20, ал.2 от Наредба 1
Posted by SB on 2020/2/4 17:18:06 (96 reads )

Проекти на нормативни актове » Проект за допълнение на Наредба за отглеждане на животни
Posted by SB on 2020/1/13 20:56:00 (113 reads )
Проект за допълнение на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни  - домашни любимци и селскостопански животни на община Павел баня.

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9
Posted by SB on 2020/1/13 19:42:00 (115 reads )
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение и допълнение на НУЗОПФ
Posted by SB on 2019/12/13 19:27:00 (130 reads )
Проект за изменение и допълнение на НУЗОПФ

Проекти на нормативни актове » Стратегия за управление на Общ.собственост - 2019 - 2023
Posted by SB on 2019/12/7 13:50:32 (158 reads )
Проект  на Стратегия за управление на Общинската собственост - 2019 - 2023

Проекти на нормативни актове » Проект на ПУРОС - 2020
Posted by SB on 2019/12/7 13:48:06 (158 reads )
Проект  на ПУРОС - 2020

Проекти на нормативни актове » Правилник за организацията и дейността на ОбС
Posted by SB on 2019/12/4 13:25:39 (155 reads )

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на община Павел баня

Протокол  на комисията


Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на НРПУРОИ - 2019
Posted by SB on 2019/11/27 17:36:05 (163 reads )
Проект за изменение на НРПУРОИ - 2019

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9
Posted by SB on 2019/11/26 18:13:52 (133 reads )
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на НРПУРОИ - 2018
Posted by SB on 2019/4/4 10:15:18 (302 reads )
Проект за изменение на НРПУРОИ - 2019

Проекти на нормативни актове » Наредба за изграждане и опазване на зелената система
Posted by SB on 2019/3/6 16:53:35 (321 reads )
Предложение за промяна на Наредба за изграждане и опазване на зелената система

Проекти на нормативни актове » Наредба за управление на земи от общински поземлен фонд
Posted by SB on 2019/3/6 16:50:12 (322 reads )
 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на земи от общински поземлен фонд


Проекти на нормативни актове » Наредба за изграждане и опазване на зелената система
Posted by SB on 2019/2/27 16:11:09 (302 reads )
Предложение за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Павел баня

Проекти на нормативни актове » Наредба за реда за управл. и разпореждане с общ. жил. фонд
Posted by SB on 2019/1/3 11:32:53 (342 reads )
Проект  за изменение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд

Проекти на нормативни актове » Изменение в Наредбата за местните данъци и такси
Posted by SB on 2018/12/16 14:09:38 (431 reads )
Изменение в Наредбата за местните данъци и такси

Проекти на нормативни актове » Програма за управление на отпадъците 2018-2020
Posted by SB on 2018/7/25 15:14:42 (505 reads )
Програма за управление на отпадъците 2018-2020

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред
Posted by SB on 2018/6/4 16:03:00 (648 reads )
Проект за изменение на Наредба № 1 за обществения ред в община Павел баня

Проекти на нормативни актове » Тарифа за минимални наемни цени на общински имоти
Posted by SB on 2018/5/4 13:03:00 (737 reads )

Проект за изменение на Обобщената тарифа за определяне на минимални наемни цени на общински имоти


Проекти на нормативни актове » Общинска стратегия за личностно развитие на децата и...
Posted by SB on 2018/1/10 17:33:07 (906 reads )
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата в община Павел баня за периода 2018 - 2020г.

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9
Posted by SB on 2017/11/29 17:00:07 (989 reads )
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на НРПУРОИ - II, 2017
Posted by SB on 2017/11/29 10:53:00 (991 reads )
Проект за изменение на НРПУРОИ - II, 2017

Проекти на нормативни актове » Изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9
Posted by SB on 2017/11/15 18:55:00 (1117 reads )
Проект за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 9

Проекти на нормативни актове » Проект за изменение на НРПУРОИ
Posted by SB on 2017/10/11 11:02:50 (1089 reads )

Проект за изменение на НРПУРОИ


Проекти на нормативни актове » Наредба за принудително премахване на незаконни строежи
Posted by SB on 2017/8/18 14:53:49 (1236 reads )

  

Проект за изменение на наредба за принудително премахване на незаконни строежи и части от тях 


« Предишна[1] 2 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори