Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
Друга информация » График ЗОП 2020г. - 2 - актуализиран
Posted by SB on 2020/5/7 16:41:13 (103 reads )
График ЗОП 2020г. - 2 - актуализиран

Друга информация » График ЗОП 2020г.
Posted by SB on 2020/5/7 16:36:46 (118 reads )
График ЗОП 2020г.

Друга информация » Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2019г.
Posted by SB on 2020/3/17 16:39:12 (188 reads )

Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2019г., публикувана на 17.03.2020г.;


Друга информация » Покана за оборудване кухни на ДСП
Posted by SB on 2019/7/22 15:23:54 (354 reads )
Покана, публикувана на 22.07.2019г.

Друга информация » Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г.
Posted by SB on 2019/4/9 13:19:14 (443 reads )
Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г.

Друга информация » График ЗОП 2019г.
Posted by SB on 2019/2/19 19:25:02 (537 reads )
График ЗОП 2019г., публикуван на 19.02.2019г.;

Друга информация » Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.
Posted by SB on 2018/4/13 9:51:54 (837 reads )
Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г., публикувана на 13.04.2018г.

Друга информация » Промяна График ЗОП 2018г.
Posted by SB on 2018/3/14 9:36:12 (884 reads )

Заповед РД 10-102/ 13.03.2018г. публикувана на 14.03.2018г.


Друга информация » График ЗОП 2018г.
Posted by SB on 2018/2/9 17:24:04 (1038 reads )
График ЗОП 2018г.

Друга информация » Вътрешни правила за управление цикъла на ОП
Posted by SB on 2018/2/8 15:04:19 (958 reads )
Вътрешни правила за управление цикъла на ОП

Друга информация » Промяна График ЗОП 2017 - 2
Posted by SB on 2017/10/26 12:48:57 (1103 reads )

Заповед РД 10-239/ 23.10.2017г. публикувана на 26.10.2017г.


Друга информация » Промяна график ЗОП 2017 - 1
Posted by SB on 2017/4/19 16:59:11 (1300 reads )

Заповед РД 10-109/ 19.04.2017г. публикувана на 19.04.2017г.


Друга информация » Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Posted by SB on 2017/3/27 13:00:34 (1355 reads )
Информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП., публикувана на 27.03.2017г.;

Друга информация » График ЗОП 2017г.
Posted by SB on 2017/3/27 12:43:35 (1365 reads )
График ЗОП 2017г., публикуван на 27.03.2017г.;

Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори