Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
Процедури по ЗОП » ОП-2020-6 СМР по общ. ВИК, улична мрежа, пътна инфрастр...
Posted by SB on 2020/6/11 13:12:00 (113 reads )
ОП-2020-6 СМР по общинската ВИК, улична мрежа и пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на община Павел баня

Процедури по ЗОП » ОП-2020-5 Реконстр. на водопров. мрежа П.баня 2 и 3 етап
Posted by SB on 2020/6/10 16:15:00 (133 reads )

ОП-2020-6 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Павел баня- II-ри етап и III-ти етап

Решение, публикувано на 10.06.2020г.

Обявление, публикувано на 10.06.2020г.

Документация , публикувано на 10.06.2020г.

Инвестиционен проект, публикувано на 10.06.2020г.

Разяснения, публикувано на 30.06.2020г.

Разяснения, публикувано на 02.07.2020г.

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 02.07.2020г.


Процедури по ЗОП » ОП-2020-4 Доизгр. и реконстр. на В и К мрежа П.баня 1 етап
Posted by SB on 2020/6/10 15:07:00 (103 reads )
 

ОП-2020-4  Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел баня – първи етап

 

Решение, публикувано на 10.06.2020г.

Обявление, публикувано на 10.06.2020г.

Документация , публикувано на 10.06.2020г.

Инвестиционен проект, публикувано на 10.06.2020г.

Разяснения, публикувано на 02.07.2020г.


Процедури по ЗОП » ОП-2020-3 - Доставка на нетна електрическа енергия
Posted by SB on 2020/5/20 11:05:00 (107 reads )

Решение, публикувано на 20.05.2020г.

Обявление, публикувано на 20.05.2020г.

Документация и образци, публикувано на 20.05.2020г.

Протокол 1, публикуван на 23.06.2020г.


Процедури по ЗОП » ОП-2020-2 - Рем.-възст. работи на улична/пътна мрежа при в
Posted by SB on 2020/3/20 14:00:00 (325 reads )
ОП-2020-2 -  Ремонтно-възстановителни работи на улична/пътна мрежа при възникване на необходимост

Процедури по ЗОП » ОП-2020-1- Доставка на хранителни продукти за 2020година
Posted by SB on 2020/3/11 18:00:00 (199 reads )

Решение, публикувано на 11.03.2020г.

Обявление, публикувано на 11.03.2020г.

Документация , публикувано на 11.03.2020г.

Предварителен контрол АОП 1 етап, публикувано на 27.03.2020г.

Протокол № 1, публикуван на 15.04.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.05.2020г.

Протокол № 2, публикуван на 26.05.2020г.

Протокол № 3, публикуван на 26.05.2020г.

Решение, публикувано на 26.05.2020г.

 

 


Процедури по ЗОП » ОП-2019-8 - Доставка на сметосъбирач за община Павел баня
Posted by SB on 2019/8/23 12:10:00 (486 reads )

Решение, публикувано на 23.08.2019г

Обявление, публикувано на 23.08.2019г

Документация, публикувана на 23.08.2019г

Образци на документи, публикувана на 23.08.2019г

Проект на договор, публикувана на 23.08.2019г

Обявление за изменение, публикувано на 27.08.2019г

Протокол №1, публикуван на 14.11.2019г

Протокол №2, публикуван на 14.11.2019г

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 16.01.2020г

Протоколи на комисия, публикувано на 03.02.2020г

Решение, публикувано на 03.02.2020г

Договор, публикуван на 01.04.2020г

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 01.04.2020г


Процедури по ЗОП » ОП-2019-7 - Изгр. на нови и укрепване на подпорни стени в с.
Posted by SB on 2019/7/23 15:16:00 (459 reads )
 

Решение, публикувано на 23.07.2019г.

Обявление, публикувано на 23.07.2019г.

Документация , публикувано на 23.07.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 23.07.2019г.

Протокол 1, публикуван на 23.10.2019г.

 Съобщение отваряне на ценови оферти, публикувано на 22.01.20120г.

Протокол на комисия, публикуван на 12.02.2020г.

Решение изпълнител, публикувано на 12.02.2020г.

Съобщение чл.43, ал.4 ЗОП до "БАБАЧЕВ КОНСУЛТ" ЕООД, публикувано на 13.03.2020г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 13.04.2020г

Договор, публикуван на 13.04.2020г

Техническо предложение, публикувано на 13.04.2020г

Ценово предложение, публикувано на 13.04.2020г


Процедури по ЗОП » ОП-2019-6 - Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа
Posted by SB on 2019/4/30 14:21:00 (702 reads )
 

Решение, публикувано на 30.04.2019г.

Обявление, публикувано на 30.04.2019г.

Документация , публикувано на 30.04.2019г.

Разяснения по документацията, публикувано на 13.05.2019г.

Протокол 1, публикувано на 22.07.2019г.

Протокол 2, публикувано на 22.07.2019г.

Обявяване отваряне на ценови оферти, публикувано на 02.08.2019г.

Протокол 3, публикуван на 18.09.2019г.

Протокол 4, публикуван на 18.09.2019г.

Протокол 5, публикуван на 18.09.2019г.

Решение за класиране и избор на изпълнител, публикувано на 18.09.2019г.

Информация за решение на КЗК публикувано на 08.11.2019г.

Протокол 6, публикуван на 26.02.2020г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 26.02.2020г.

Решение КЗК, публикувано на 25.06.2020г.


Процедури по ЗОП » ОП-2019-5 - Доставка на горива за автомобили - 2019г.
Posted by SB on 2019/2/28 13:05:00 (506 reads )

Решение, публикувано на 28.02.2019г.

Договор стокова борса, публикувано на 05.04.2019г.


Процедури по ЗОП » ОП-2019-4 - Доставка на нетна ел. енергия - 2019г.
Posted by SB on 2019/2/27 14:20:00 (511 reads )

Решение, публикувано на 27.02.2019г.

Обявление, публикувано на 27.02.2019г.

Документация и образци, публикувано на 27.02.2019г.

Обявяване отваряне на ценови оферти, публикувано на 25.04.2019г.

Протоколи, публикувани на 08.05.2019г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 08.05.2019г.

Договор с приложения, публикувано на 11.06.2019г.

Обявление АОП за сключен договор, публикувано на 11.06.2019г.

Анекс към договора, публикувано на 12.10.2019г.

Обявление АОП за промяна, публикувано на 12.10.2019г.


Процедури по ЗОП » ОП-2019-3 - Доставка на хранителни продукти за 2019 година
Posted by SB on 2019/2/14 18:30:00 (565 reads )

Решение, публикувано на 14.02.2019г.

Обявление, публикувано на 14.02.2019г.

Документация и образци, публикувано на 14.02.2019г.

Разяснения по документацията, публикувано на 27.02.2019г

Протокол на комисията, публикувано на 01.04.2019г

Обявяване отваряне на ценови оферти, публикувано на 10.04.2019г

Протоколи на комисията, публикувано на 19.04.2019г

Решение изпълнители, публикувано на 19.04.2019г

Договор по позиция 1, публикуван на 28.05.2019г

Договор по позиция 2, публикуван на 28.05.2019г

Договор по позиция 4, публикуван на 28.05.2019г

Договор по позиция 5, публикуван на 28.05.2019г

Обявление АОП за възложени позиции, публикувано на 28.05.2019г

Договор по позиция 3, публикуван на 19.06.2019г

Обявление АОП за възложени позиции, публикувано на 19.06.2019г

Обявление изпълнение договор по позиция 3, публикувано на 15.05.2020г

Обявления изпълнение договори по позиции 2, 4 и 5, публикувано на 18.05.2020г

Обявление изпълнение договор по позиция 1, публикувано на 18.05.2020г


Процедури по ЗОП » ОП-2019-2 -Строителен надзор "Реконстр. на водопр.мрежа ПРСР
Posted by SB on 2019/2/8 17:45:00 (764 reads )
 

Решение, публикувано на 08.02.2019г.

Обявление, публикувано на 08.02.2019г.

Документация , публикувано на 08.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 08.02.2019г.

Протокол 1, публикувано на 01.04.2019г

Протокол 2, публикувано на 01.04.2019г

Обявяване отварянето на ценови оферти, публикувано на 23.05.2019г.

Протокол 3, публикувано на 14.06.2019г

Протокол 4, публикувано на 14.06.2019г

Решение избор на изпълнител, публикувано на 14.06.2019г

Договор, публикувано на 31.07.2019г

Приложения към Договор, публикувано на 31.07.2019г

Обявление до АОП за възложена поръчка, публикувано на 31.07.2019г


Процедури по ЗОП » ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР
Posted by SB on 2019/2/7 13:23:00 (1523 reads )

Решение, публикувано на 07.02.2019г.

Обявление, публикувано на 07.02.2019г.

Документация , публикувано на 07.02.2019г.

Образци на документи, публикувано на 07.02.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 07.02.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 28.02.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Разяснение по документация, публикувано на 05.03.2019г.

Съобщение за постъпила жалба, публикувано на 06.03.2019г.

Съобщение за постъпила жалба, публикувано на 11.03.2019г.

Съобщение за спиране на процедурата, чл. 203 от ЗОП, публикувано на 13.03.2019г.

Информация за обжалване АОП, публикувано на 13.03.2019г.

Определение на КЗК по жалба публикувано на 27.03.2019г.

Решение и обявление за изменение, публикувано на 15.05.2019г.

Протокол № 1, публикуван на 13.06.2019г.

Протокол № 2, публикуван на 13.06.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 18.06.2019г.


Процедури по ЗОП » ОП-2018-3-Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа
Posted by SB on 2018/7/6 13:23:00 (1031 reads )

Решение, публикувано на 06.07.2018г

Обявление, публикувано на 06.07.2018г

ЕЕДОП, публикуван на 06.07.2018г

Документация, публикувана на 06.07.2018г

Образци на документи, публикувана на 06.07.2018г

Решение за одобряване на обявление за изменение, публикувано на 25.07.2018г

Уведомление за промяна, публикувано на 25.07.2018г

Разяснение по питане 1, публикувано на 25.07.2018г

Протокол на комисията, публикуван на 31.10.2018г

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител, публикувано на 31.10.2018г

Обявление за сключен договор, публикувано на 03.12.2018г

Договор, публикуван на 03.12.2018г

Приложение 1 към Договор, публикувано на 03.12.2018г

Приложение 2 и 3 към Договор, публикувано на 03.12.2018г

Уведомление за изпълнен договор, публикувано на 12.03.2020г


Процедури по ЗОП » ОП-2018-2 - Обществен превоз на пътници
Posted by SB on 2018/5/22 12:58:00 (939 reads )

Решение, публикувано на 22.05.2018г

Обявление, публикувано на 22.05.2018г

Съобщение за публикуване в Официален вестник на ЕС, публикувано на 23.05.2018г.

Документация, публикувана на 23.05.2018г.

ЕЕДОП, публикуван на 23.05.2018г.

Приложение към ценова оферта, публикувано на 23.05.2018г.

Протокол №1 на комисията, публикуван на 16.07.2018г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.08.2018г.

Доклад на комисията, публикуван на 21.08.2018г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 21.08.2018г.

Договор, публикуван на 21.09.2018г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 21.09.2018г.


Процедури по ЗОП » ОП-2018-1 - Доставка на ел. енергия - 2018г.
Posted by SB on 2018/1/8 14:31:00 (1109 reads )

Решение, публикувано на 08.01.2018г.;

Обявление, публикувано на 08.01.2018г.;

Документация и образци, публикувана на 08.01.2018г.;

Енергиен доклад, публикуван на 08.01.2018г.;

Протокол на комисията, публикуван на 07.02.2018г.;

Уведомление за отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.02.2018г.;

Доклад и протоколи, публикувани на 08.03.2018г.

Решение, публикувано на 08.03.2018г.

Договор с приложения, публикуван на 10.04.2018г.

Информация АОП за възложена поръчка, публикувана на 10.04.2018г.

Изменение на договора, публикувано на 31.05.2019г.

Обявление за изменение, публикувано на 31.05.2019г.

Обявление АОП за приключване на договор, публикувано на 20.08.2019г.


Процедури по ЗОП » ОП-2017-4 - Доставка на горива за автомобилите - 2018г.
Posted by SB on 2017/12/29 10:37:00 (1501 reads )
 

Решение, публикувано на 29.12.2017г.

Обявление, публикувано на 29.12.2017г.

Образци на документи, публикувано на 29.12.2017г..

Протокол на комисията, публикуван на 26.01.2018г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти, публикувано на 26.01.2018г.

Доклад на комисията с приложени протоколи, публикуван на 05.02.2018г.

Решение за класиране, публикувано на 05.02.2018г.

Договор, публикуван на 16.04.2018г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 16.04.2018г.

Информация за изпълнен договор, публикувано на 28.05.2019г.


Процедури по ЗОП » ОП-2017-3 - Доставка на хранителни продукти за 2018г.
Posted by SB on 2017/12/20 15:52:00 (1311 reads )

Решение, публикувано на 20.12.2017г.

Обявление, публикувано на 20.12.2017г.

Документация, публикувано на 20.12.2017г..

Протокол 1, публикуван на 05.02.2018г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.02.2018г.

Протоколи, публикувани на 08.03.2018г.

Решение, публикувано на 08.03.2018г.

Решение 2, публикувано на 05.04.2018г.

Договор по позиция 1, публикуван на 17.04.2018г.

Обявление АОП за възложена поръчка позиция 1, публикувано на 17.04.2018г.

Договор по позиция 2, публикуван на 17.04.2018г.

Обявление АОП за възложена поръчка позиция 2, публикувано на 17.04.2018г.

Договор по позиция 3, публикуван на 26.04.2018г.

Обявление АОП за възложена поръчка позиция 3, публикувано на 26.04.2018г.

Договор по позиция 4, публикуван на 26.04.2018г.

Обявление АОП за възложена поръчка позиция 4, публикувано на 26.04.2018г.

Договор по позиция 5, публикуван на 26.04.2018г.

Обявление АОП за възложена поръчка позиция 5, публикувано на 26.04.2018г.

Информации за изпълнени договори, публикувано на 28.05.2019г.


Процедури по ЗОП » ОП-2017-2А - Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2017/11/1 11:40:00 (1280 reads )

Решение, публикувана на 01.11.2017г.;

Обявление, публикувано на 01.11.2017г.;

Документация и образци, публикувана на 01.11.2017г.;

Енергиен доклад, публикуван на 01.11.2017г.;

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 29.11.2017г.;

Протоколи, публикувано на 13.12.2017г.;

Решение за прекратяване, публикувано на 13.12.2017г.;

Информация АОП, публикувано на 09.05.2018г.;


Процедури по ЗОП » ОП-2017-2-Рамково споразумение ЦОПО-Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2017/8/29 14:58:47 (1083 reads )

Информация, публикувана на 29.08.2017г.

Решение за прекратяване, публикувано на 16.10.2017г.


Процедури по ЗОП » ОП-2017-1 - Доставка на горива за автомобилите - 2017г
Posted by SB on 2017/1/18 15:25:00 (1625 reads )

ОП - 2017 - 1 - Доставка на горива за автомобилите на община Павел баня - 2017г.

Решение, публикувано на 18.01.2017г.

Обявление, публикувано на 18.01.2017г.

Указания, публикувано на 18.01.2017г..

Образци на документи, публикувано на 18.01.2017г..

Уведомление за отваряне на ценови оферти, публикувано на 20.02.2017г.

Доклад на комисията, публикуван на 07.03.2017г.

Протокол 1 на комисията, публикуван на 07.03.2017г.

Протокол 2 на комисията, публикуван на 07.03.2017г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 08.03.2017г.

Договор публикуван на 18.04.2017г.

Информация за сключен договор публикувана на 25.04.2017г.

Обявление за изпълнен договор публикувано на 16.05.2018г.

Протокол за възстановена гаранция, публикуван на 17.05.2018г.


Процедури по ЗОП » ОП-2016-7 - Закриване на старо депо за ТБО на община П. баня
Posted by SB on 2016/12/28 13:38:00 (2173 reads )

Решение, публикувано на 28.12.2016г.

Обявление, публикувано на 28.12.2016г.

Документация, публикувано на 28.12.2016г..

ПРОЕКТ, публикувано на 28.12.2016г..

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

Разяснение 1, публикувано на 16.01.2017г.

Разяснение 2, публикувано на 23.01.2017г.

Разяснение 3, публикувано на 23.01.2017г.

Протокол 1, публикуван на 02.03.2017г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 12.05.2017г.;

Протокол 2, публикуван на 30.05.2017г.

Протокол 3, публикуван на 30.05.2017г.

Решение, публикувано на 30.05.2017г.

Договор, публикуван на 28.07.2017г.

Обявление АОП за сключен договор, публикувано на 28.07.2017г.


Процедури по ЗОП » ОП-2016-6 - Доставка на хранителни продукти за 2017г.
Posted by SB on 2016/12/19 9:23:00 (1637 reads )

Решение, публикувано на 19.12.2016г.

Обявление, публикувано на 19.12.2016г.

Документация, публикувано на 19.12.2016г..

Протокол 1, публикуван на 01.02.2017г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 20.02.2017г.

Протокол 2, публикуван на 22.03.2017г.

Протокол 3, публикуван на 22.03.2017г.

Доклад на комисията, публикуван на 22.03.2017г.

Решение на Възложителя, публикувано на 22.03.2017г.

Решение 2 на Възложителя, публикувано на 19.04.2017г.

Договор по позиция №1, публикуван на 28.04.2017г.

Договор по позиция №2, публикуван на 28.04.2017г.

Договор по позиция №4, публикуван на 28.04.2017г.

Договор по позиция №5, публикуван на 28.04.2017г.

Информация АОП сключени договори, публикуванa на 28.04.2017г.

Договор по позиция №3, публикуван на 05.06.2017г.

Информация АОП за сключен договор, публикуванa на 05.06.2017г.

Обявление за изпълнен договор по позиция №1, публикувано на 11.05.2018г.

Обявление за изпълнен договор по позиция №2, публикувано на 11.05.2018г.

Обявление за изпълнен договор по позиция №3, публикувано на 11.05.2018г.

Обявление за изпълнен договор по позиция №4 публикувано на 11.05.2018г.

Обявление за изпълнен договор по позиция №5, публикувано на 11.05.2018г.

Протокол възстановени гаранции, публикуван на 13.06.2018г.


Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори