Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Заседания на Общ. съвет : Заседание на ОбС на община Павел баня на 26.03.2020 г.
Posted by SB on 2020/3/13 17:26:00 (15 reads )

Заседание на ОбС на община Павел баня на 26.03.2020 г.

Заседание на ОбС на община Павел баня на 26.03.2020 г.